BOŽANA LEPIR, diplomirani ekonomista, osnivač i direktor, ovlašćeni interni revizor, certifikovani računovođa. 

Kancelarija Društva i kontakt podaci:
Audit d.o.o.
Grčka 7
78000 Banja Luka
Tel/Faks: +387 51 223 021
Mob: +387 63 99 55 43_WhatsApp
Mob: +387 65 42 43 49_Viber
Mail:  audit@y7mail.com

Finansijski savjeti

Osnivanje

“AUDIT” Banja Luka, društvo sa ograničenom odgovorošću za reviziju i konsalting je osnovano 2004. godine.

Prema Obavještenju o razvrstavanju po djelatnosti Republičkog zavoda za statistiku osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga iz oblasti računovodstva, knjigovodstva,  revizorske djelatnosti i djelatnosti savjetovanja koji se odnose na porez (69.20).

Usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj je izvršeno 28.12.2011. godine¹.

Matični broj Društva je 01983415.  Društvo je upisano u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pod brojem 402108650007 i pod brojem 4402108650007 u registar obveznika direktnih poreza kod Poreske uprave Republike Srpske.

Reference i najznačajniji projekti

Stečeno višegodišnje iskustvo na poslovima pružanja usluga iz oblasti računovodstva privrednih i osiguravajućih društava te investicionih fondova, interne revzije, usluga srodnih reviziji i poslovima u okviru ekonomskog,  razvojnog, komercijalnog i sektora za organizaciju.

Iskustvo je stečeno i u izradi poslovnih planova preduzeća, raznih studija i analiza na nivou preduzeća i pojedinih segmenata, u izradi investicionih projekata, praćenju njihove realizacije i procjeni njihove uspješnosti, projektovanju tokova roba i dokumenata, izradi studija cijene koštanja pojedinih proizvoda i proizvodnih linija, analizi nabave i procjeni optimalnih zaliha, analizi prodaje i  pokazatelja poslovanja, procjeni zajmova i kreditne solventnosti, organizaciji  računovodstvenog i sistema internih kontrola, praćenju propisa, proučavanje i primjena Zakona, analizi ugovora sa komitentima, procjena opravdanosti i revizija ugovora.

Usluge

Društvo  od osnivanja do danas, pored usluga  oblasti računovodstva i savjetovanja koji se odnose na porez, pruža svojim klijentima kompletne usluge koje obuhvataju:  procjene vrijednosti kapitala preduzeća, izradu biznis planova, studija izvodljivosti, strategijske i poslovne planove, ispitivanje ugovorenih postupaka i procedura,  misljenje o davanju kreditne garancije, ispitivanje internih organizacionih i računovodstvenih kontrolnih postupaka i procedura, poreska strategija i savjeti,  dijagnostičko ispitivanje (Due Diligence), uvođenje interne revizije, pregled i kompilacija finansijskih izjveštaja i izrada analitičkih pokazatelja uspješnosti poslovanja usluge stručnog povjerenika po Zakonu o privrednim društvima Republike Srpske kao i druge konsultantske usluge vezane za unapređenje menadžmenta.

Društvo pruža usluge izrade poreskih prijava za porez na imovinu, poreskih prijava za porez na dohodak, na prihod od samostalne delatnosti, poreskih prijava za preduzetnike, poreskih prijava za paušalno oporezivanje kao i usluge tumačenja propisa vezano za navedene poreske oblasti.

Etički principi poslovanja

  • Profesionalnost
  • Nezavisnost
  • Povjerljivost, lojalnost i profesionalna tajnost
  • Kompetentnost i profesionalno ponašanje.
  • Objektivnost
  • Poštenje
  • Posvećenost
  • Profesionalni razvoj

 

___________________

¹Zakon o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS, broj 74/10) i Uredbom o klasifikaciji i djelatnosti Republike Srpske (Sl. glasnik RS, broj 119/10).