NA VAŠA PITANJA ODGOVARA JADRANKO STUPAR

Međusobno izdržavanje članova porodice i drugih srodnika, ne samo djece, je zakonska dužnost i pravo.
Kada je u pitanju izdržavanje djece, roditelji su dužni da izdržavaju svoju djecu prema svojim mogućnostima najdalje do 26. godine života, ako se dijete nalazi na redovnom školovanju. Ukoliko redovno školovanje nije završeno u tom roku iz opravdanih razloga, izdržavanje se može produžiti i dalje.

U brakorazvodnim parnicama sud određuje izdržavanje bez obzira da li postoji takav zahtjev od strane roditelja, nakon što prethodno utvrdi potrebe djeteta, uzrast, kao i potrebe za njegovim školovanjem. Pored toga sud će utvrditi i mogućnosti lica koje obavezuje na izdržavanje, nakon čega će odrediti visinu iznosa izdržavanja.

U svakom slučaju, bez obzira da li je lice koje treba da daje izdržavanje ima mjesečne prihode po bilo kom osnovu ili ne svako je dužan da daje izdržavanje. Kod lica koja su zaposlena sud određuje izdržavanje u procentu od 15 % za svako izdržavano dijete, pa do najviše 50 % od iznosa mjesečnog primanja ili prihoda. Lica koja nemaju stalna primanja ili prihode, sud obavezuje da u fiksnom iznosu daju za izdržavanje djeteta.

Kada govorimo o obaveznosti sudskih odluka kojim je određeno izdržavanje mora se reći da je izbjegavanje davanja izdržavanja u Republici Srpskoj krivično djelo. Tako, Krivični zakonik Republike Srpske propisuje u članu 192.: “ko ne daje izdržavanje za lice za koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena na osnovu izvršne sudske odluke ili izvršnog poravnanja pred sudom ili drugim državnim organom, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine”.

___________________
– Porodični zakon (“Službeni glasnik RS”, broj 54/02, 41/08 i 63/14) i
– Krivični zakonik Republike Srpske (“Službeni glasnik RS”, broj 64/17).