Specijalizovani smo za odnose s javnošću

Odnosi s javnošću postali su izuzetno značajni za organizaciju, kompaniju ili pojedinca koji o sebi i svom poslu razmišlja moderno, racionalno i odgovorno. Dio su strateškog upravljanja, a osnovni zadatak je stvoriti i održati imidž te povećati prepoznatljivost kontinuiranom, dosljednom, blagovremenom i obostranom komunikacijom sa javnošću i zajednicom. Stvaranje i održavanje dijaloga rezultat je planiranog komuniciranja, a ima za cilj održavati povjerenje i razumijevanje između organizacija i javnosti. Planirani i proaktivno vođeni odnosi s javnošću temelj su dobrog imidža svakog pojedinca ili kompanije, pa tako i nezaobilazan element uspješnog poslovanja.

Usluge za Vas:

  • izrada komunikacijske strategije
  • izrada i provođenje PR planova (PR proizvoda, usluga kao i organizacija događanja)
  • organizacija informativnih i edukativnih kampanja
  • izgradnja i održivost imidža (branding)

Odnosi s javnošću – Oblici PR-a za Vas :

  1. Media Relations: Komunikacija usmjerena prema predstavnicima medija
  2. Product Publicity: Komunikacija usmjerena prema korisnicima i potencijalnim korisnicima proizvoda i usluga
  3. Human Relations: Komunikacija usmjerena prema sadašnjim, bivšim i potencijalnim poslovnim saradnicima
  4. Corporate Identity: Kreiranje komunikacijskog identiteta kompanije i podržavanje javnih akcija (npr. Obilježavanje i medijsko praćenje sponzorstava i primjera društvene odgovornosti kompanije)
  5. Issues Management: Ciljane komunikacije o određenoj temi
  6. Eco – Relations: Komunikacija usmjerena prema kritičkim diskursima oko normi i vrijednosti zaštite životne sredine