Press konferencije PR agencija Banja Luka

Efikasno komuniciranje s predstavnicima medija – ključ uspjeha

Od velikog značaja je način komuniciranja s predstavnicima medija. Dobro osmišljena, profesionalno pripremljena i organizovana press konferencija snažan je alat u odnosima s javnošću.  Imidž organizacije, kompanije ili pojedinca u javnosti zavisi od načina komunikacije s medijima u saradnji s kojima se plasiraju informacije od važnosti.

Oganizacija press konferencija obuhvata pripremu i realizaciju događaja :

  • slanje pozivnica medijima
  • produkciju press materijala za novinare
  • pripremu i koordinaciju događaja
  • praćenje i prikupljanje medijskih objava