Stručna predavanja - PR agencija Banja Luka

Organizacija stručnih predavanja

  • kompletno osmišljavanje, priprema i koordinacija događaja, stručnog predavanja
  • klijentu omogućujemo da se u potpunosti usredotoči na svoj dio projekta